MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu Tansay Kozmetik Sağlık ve Medikal Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“TANIS” ya da “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi (toplanması, kullanılması ve aktarılması) ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) kapsamındaki haklarınızı nasıl kullanacağınız hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

TANIS, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemektedir:

 

-          Kimlik (ad-soyad, cinsiyet, uyruk, doğum tarihi, kimlik numarası, müşteri numarası),

-          İletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres),

-          Müşteri işlem (talep/şikâyet bilgileri, fatura bilgileri, siparişinize ilişkin bilgiler, hediye çekleri, puanlar),

-          Finans (ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler),

-          İşlem güvenliği (parola, kullanıcı işlem kayıtları),

-          Pazarlama (ilgi alanları, ürün ve hizmetlerimize ilişkin tercih, beğeni, kullanım alışkanlıkları, pazarlama analizleri kapsamında elde edilen kişisel verileriniz),

-          Profil fotoğrafı yüklemeyi tercih etmeniz durumunda fotoğrafınız.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Kanalları

Toplama yöntemleri; TANIS, kişisel verilerinizi otomatikkısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktadır.

Toplama kanalları; Satış noktalarında fiziki ortamda bilgilerinizi sağlamanız, internet sitesi veya Golden Rose mobil uygulaması üzerinden bilgilerinizin toplanması, e-posta ve telefon kanalları.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

TANIS, kişisel verilerinizi yurtiçi ve yurtdışında aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

-          Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

-          Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

-          Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

-          İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi,

-          İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

-          Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi,

-          Ürün ve hizmetlerimizin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

-          İş süreçlerimizin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

-          İş süreçlerinin sürekliliğinin temini,

-          Şirket faaliyetlerinin denetlenmesi,

-          Talep ve şikayetlerinizin takibi ve sonuçlandırılması,

-          Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

-          Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi,

-          Mal ve hizmetlere ilişkin operasyonel süreçlerin yürütülmesi,

-          Mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,

-          Ürün ve hizmetlerimizin kullanımının arttırılması amacıyla reklam, kampanya ve promosyon çalışmalarının yürütülmesi,

-          Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

-          Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini.

Kişisel verilerinizin kişiye özel pazarlama çalışmaları kapsamında işlenmesi için rıza vermeniz durumunda kişisel verileriniz ayrıca, ürün ve hizmetlerin tercih, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ilgi alanlarınız doğrultusunda özelleştirilmesi ve pazarlama analiz süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir:

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,
 • Veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

TANIS, kişisel verilerinizi yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü taraflara aşağıdaki amaçlarla aktarmaktadır:

Veri Aktarılan Taraflar

Aktarım Amaçları

Yetkili Kişi, Kurum veya Kuruluşlar

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi

 

İş Ortakları ve Tedarikçiler

Üçüncü kişilerden mal veya hizmet tedarik desteği alınması, iş ortaklarımızla/tedarikçilerle ilişkilerimizin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket faaliyetlerinin denetlenmesi.

Grup Şirketleri

TANIS Kozmetik grup politikalarına uyumluluğun sağlanması, Grup Şirketlerimiz ile ortak stratejilerin belirlenmesi, iş faaliyetlerimizin raporlanması, iş süreçlerinin sürekliliğinin temini.

 

 1. İlgili Kişi Hakları

Kanun’un “İlgili Kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biri ile Şirketimize iletebilirsiniz:

1.       www.tanisonline.com adresindeki “İlgili Kişi Başvuru Formu”nda belirtilen yöntemleri kullanarak, başvuru formunu Şirketimize iletebilirsiniz.

2.       Taleplerinizi OSB.1.Bulvar Ahmet KAYHAN Cad. No:9-9/1 İstasyon - Merkez, Mardin adresine yazılı olarak gönderebilirsiniz.

3.       Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

İlgili Kişi Başvuru Formu 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Bu form, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin talepte bulunmanızı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Önemli Hususlar

 1. Başvuru yapmak ücretli mi?

Talebinizi ücretsiz olarak iletmeniz mümkündür. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Bu durumda sizden talep edilebilecek ücret hakkında bilgilendirileceksiniz.

 1. Talebiniz hangi sürede yanıtlanacaktır?

Başvurunuz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır.

 1. Formdaki bilgilerinizi nasıl kullanacağız?

Bu formda sağladığınız bilgiler, kimliğinizi doğrulamak, talebinizi yerine getirmek ve olası bir uyuşmazlıkta haklarımızın korunabilmesi amacıyla işlenecektir.

 1. Formu nereye iletmeniz gerekiyor?

Dolduracağınız bu formu aşağıdaki yöntemleri kullanarak iletebilirsiniz:

 • Cihangir mah. Güvercin cad. no:1 aBlok Haramidere Sanayi Bölgesi Avcılar / İstanbul adresine posta veya noter kanalıyla,
 • [İrtibat Kişisi e-posta adresi] e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak
 • Bunların dışında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle de başvurunuzu iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yıldız işareti (“*”) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.